Odpowiedzialność cywilna za psa

Odpowiedzialność cywilna za psa obejmuje obrażenia ciała, szkody majątkowe i straty finansowe spowodowane przez Twojego psiaka.

Ustaliliśmy następujące minimalne kryteria, które powinno spełniać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej psa:

  • Suma ubezpieczenia co najmniej 5 mln euro.
  • Łączna wartość szkód z tytułu najmu co najmniej 300.000 euro.
  • Łączne szkody majątkowe co najmniej 50.000 euro.
  • Okres umowy: jeden rok.
Odpowiedzialność cywilna za psa

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami