OC właściciela konia

W ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej koni standardowo ubezpieczone są szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe spowodowane przez zwierzęta. Ważne jest, abyś ubezpieczył te szkody w odpowiedniej wysokości. Suma ubezpieczenia powinna wynosić co najmniej 5 mln euro.