Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) dla firm

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla firm, obejmuje ryzyko odpowiedzialności cywilnej rzemieślników i przedsiębiorstw przemysłowych i osób wykonujących wolne zawody. W niektórych przypadkach istnieje ustawowy obowiązek zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla tej grupy osób.

Ubezpieczenie powinno pokrywać koszty obrażeń ciała, uszkodzenia mienia i straty finansowe.

Są to:

  • 2 miliony euro za szkody osobowe
  • 1 milion euro za szkody majątkowe
  • 100.000 euro za straty finansowe.

Wartości te należy jednak rozumieć jedynie jako orientacyjne i raczej jako dolną granicę.

W większych miastach, Twoja firma może nie dostać pozwolenia na wykonywanie zlecenia, jeżeli nie posiadasz tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) dla firm

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami