Polisa od niezdolności do pracy

Twoja siła robocza jest Twoim kapitałem, który z czasem maleje. Bardzo ważnym jest, utrzymanie dobrego stanu zdrowia, który będzie wykorzystywany nie tylko do pracy, ale także do dłuższego korzystania z życia, które nas otacza.

Jednak to, może szybko ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od nas.

Wypadek czy poważna choroba mogą, wyłączyć Cię z życia zawodowego a Twoje dochody spadają lub zrównają się zeru. Wielu z nas nie powinno sobie na to pozwolić. Świadczenia państwowe są zbyt niskie, by pozwolić utrzymać dotychczasowy poziom życia. Sprzedaż auta, lub części dobytku, nie zapewni stałego zabezpieczenia na czas choroby a dokładniej, niezdolności do pracy.

Osoby urodzone po 1961 roku nie otrzymują od państwa żadnych rekompensat, dlatego właściwa ochrona ubezpieczeniowa jest niezbędna, aby mieć wystarczające dochody w przypadku niezdolności do pracy, szczególnie gdy  emerytura jest jeszcze bardzo odległa. Szczególnie wtedy, gdy nie posiadasz obywatelstwa Niemieckiego.

Niepełnosprawność zawodowa może mieć poważny wpływ na Twoje finanse a co za tym idzie na przyszłość Twojej rodziny. Twoją ochronę zapewnia ubezpieczenie od utraty pracy, najlepiej wykupione na wczesnym etapie Twojego życia zawodowego, co pozwoli na znaczne obniżenie składki, która pozostanie taka sama do momentu zakończenia umowy.

W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy zakład ubezpieczeń wypłaca
co miesiąc ustaloną przez Ciebie rentę. Jest ona wypłacana w sposób ciągły do momentu przejścia ubezpieczonego na regularną emeryturę i umożliwia mu życie na poziomie, do którego był przyzwyczajony.

Polisa od niezdolności do pracy

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami