Polisa na życie

Ubezpieczenie na życie jest obecnie ulubionym ubezpieczeniem Niemców.
Prawie każdy ma jedną lub kilka polis, dla dodatkowego zabezpieczenia w razie własnej śmierci.
Zabezpieczani są nie tylko członkowie rodziny, ale także kredyty mieszkaniowe, czy partnerzy biznesowi.
Terminowe polisa na życie, jest świadczeniem na wypadek własnej śmierci i tylko w jej przypadku, wypłaca uzgodnioną sumę ubezpieczenia.
Polisa na życie

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami