Dzienny zasiłek chorobowy

Ubezpieczenie z tytułu dziennego zasiłku chorobowego jest dobrowolnym ubezpieczeniem dodatkowym dla pracowników, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób wykonujących wolne zawody.

Zasada działania dziennego ubezpieczenia chorobowego jest prosta. W przypadku choroby, za każdy dzień choroby wypłacana jest kwota określona w umowie- zazwyczaj od 43 dnia choroby a u osób prowadzących własną działalność gospodarczą, już od 22 dnia choroby.

To ubezpieczenie, jest szczególnie przydatne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, ze względu na to, że osoby ubezpieczone prywatnie nie otrzymują zasiłku chorobowego.

Osoby zatrudnione, mogą zabezpieczyć utratę dochodów, po okresie sześciu tygodni choroby, gdy zaczną otrzymywać zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych.

Jak wysoki zasiłek chorobowy (dzienny) jest możliwy?

Wysokość zasiłku chorobowego jest określona przepisami prawa:
Wynosi on 70 procent zarobków brutto, ale nie więcej niż 90 procent
zarobków netto (§ 47 SGB V).

Ubezpieczenie wypadkowe pokrywa z reguły nie tylko koszty leczenia (leczenie wstępne i rehabilitację), ale również wszystkie koszty związane z wypadkiem, takie jak transport karetką pogotowia, ale również długoterminowe koszty, takie jak odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu.

Za wypadek w rozumieniu ubezpieczenia, uważa się sytuację, w której ubezpieczony, mimowolnie i niespodziewanie doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia, które w sposób nagły oddziałało na jego organizm z zewnątrz.

(*Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (GKV). Dzienny zasiłek chorobowy przez prywatne ubezpieczenie)