Dodatkowe ubezpieczenie stomatologiczne

Dodatkowe ubezpieczenie stomatologiczne uzupełnia świadczenia z ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (w skrócie GKV) – dzięki temu możesz ubezpieczyć specjalne świadczenia stomatologiczne (protezy zębowe, korony, a także na pielęgnację zębów).

Dobre dodatkowe ubezpieczenie stomatologiczne, zazwyczaj obejmuje następujące obszary świadczeń:

  • Profilaktyczna opieka stomatologiczna (np. profesjonalne czyszczenie
    zębów i uszczelnianie bruzd)
  • Leczenie stomatologiczne (wysokiej jakości wypełnienia kompozytowe,
    leczenie paradontozy i leczenie kanałowe)
  • Protezy stomatologiczne (implanty, wkłady, mosty).