Ubezpieczenie wyposażenia domu

Jeśli nie jesteś ubezpieczony, a Twoje wyposażenie zostanie zniszczone przez pożar lub wyciekającą wodę z pralki, będziesz musiał sam pokryć koszty. Na ratunek, przychodzi ubezpieczenie wyposażenia. Co z reguły obejmuje ubezpieczenie wyposażenia domu lub mieszkania?

Ubezpieczenie wyposażenia domu lub mieszkania oferuje ochronę przed:

  • ryzykiem pożaru
  • zalania wodą
  • kradzieży z włamaniem
  • rabunku
  • wandalizmu
  • i zagrożeń naturalnych (burza, grad i inne zagrożenia naturalne przy wykupionej polisie „Elementar”).

Ubezpieczony wtedy jest cały dobytek gospodarstwa domowego.

Ubezpieczenie wyposażenia domu

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami