Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie nieruchomości, zwraca koszty za szkody powstałe bezpośrednio na budynku, spowodowane przez:

  • pożar
  • uderzenie pioruna
  • burzę
  • grad
  • lub wodę z sieci.

Zwrot kosztów, obejmuje zakres od naprawy i odtworzenia do odbudowy po szkodzie całkowitej.

W przeciwieństwie do ubezpieczenia wyposażenia, które obejmuje tylko uszkodzenie wyposażenia, ubezpieczenie nieruchomości obejmuje wszystkie części budynku, które są na stałe połączone z budynkiem, takie jak np. drzwi, okna i schody.

Ubezpieczenie domu

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami