Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w podróży

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w podróży jest polisą odpowiedzialności cywilnej, której ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w podróży jest wymagane m.in. w przypadku dłuższych wyjazdów zagranicznych lub szczególnych czynności, które nie są objęte prywatnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Nie posiadasz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnejnie będziesz chroniony podczas podróży. Jeśli więc wyrządzisz szkodę innej osobie lub jej mieniu, zostaną wysunięte przeciwko Tobie roszczenia, które będziesz musiał sam zapłacić. Koszty z tym związane mogą szybko postawić Cię w trudnej sytuacji finansowej.

Aby uniknąć takiego scenariusza, warto wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w podróży.