Skip to main content

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego w ogóle powinieneś inwestować swoje pieniądze, istnieje prosta odpowiedź: 
Środowisko niskich stóp procentowych! 
Co dokładnie należy przez to rozumieć? 
Od ponad 15 lat znajdujemy się w środowisku niskich stóp procentowych. Widać to po oprocentowaniu, jakie otrzymujemy na rachunku bankowym - blisko 0%!

Skontaktuj się z nami w celu porady 

Zawartość artykułu nie stanowi i nie może być traktowana jako usługa doradztwa inwestycyjnego, prawnego lub podatkowego, lub rekomendacja o takim charakterze.

Fundusze kapitałowe na zaopatrzenie starości czy akumulacja aktywów?

Dlatego warto wykorzystać fundusze kapitałowe do gromadzenia swojego majątku:
Założone poprawnie, są znacznie bezpieczniejsze niż „pozorna gwarancja” Riesterrenty! Nawet przy ofensywnym portfelu składającym się wyłącznie z funduszy akcyjnych, ryzyko poniesienia strat jest dość niskie – zwłaszcza z horyzontu inwestycyjnego powyżej 12 lat.

Jakie są cele inwestycyjne Twojej inwestycji finansowej?

Niezależnie od tego, czy budujesz swój portfel wyłącznie z funduszy akcyjnych, czy z funduszy mieszanych – lub czy dodajesz do niego inne klasy aktywów, takie jak kryptowaluty – cele, które chcesz osiągnąć dzięki swoim inwestycjom finansowym, są niezbędne do opracowania odpowiedniej strategii inwestycyjnej. Z grubsza rzecz biorąc, cele inwestycyjne można podzielić na trzy kategorie:

 1. Krótkoterminowe cele inwestycyjne (1 do 3 lat): np. wakacje, nowa pralka itp.
 2. Średnioterminowe cele oszczędnościowe (3 do 10 lat): np. ślub, samochód, podróż po świecie itp.
 3. Długoterminowe cele inwestycyjne (10-30 lat): np. zabezpieczenie emerytalne, akumulacja majątku, przekazanie dziedzictwa itp.

Czas trwania inwestycji, czyli jak długo chcesz inwestować pieniądze?

Cele inwestycyjne i czas trwania inwestycji idą więc w parze, jeśli chodzi o inwestowanie pieniędzy. A jeśli chcesz bezpiecznie zainwestować swoje pieniądze, to długi horyzont inwestycyjny jest w zasadzie najlepszym, co możesz zrobić. Jeśli przyjrzysz się historycznym zwrotom z dobrze znanych indeksów, takich jak DAX czy MSCI World, w ciągu ostatnich 20, a nawet 40 lat, zobaczysz, że niezależnie od tego, kiedy zacząłeś oszczędzać, średnie zwroty wynoszą od 7% do 10%.

Podstawy w inwestowaniu: Podstawowe porady dla początkujących i zaawansowanych inwestorów

 • Długie horyzonty inwestycyjne oznaczają mniejsze ryzyko

Czas leczy wszystkie rany. Jeśli chodzi o kryzysy finansowe, to powiedzenie jest rzeczywiście prawdziwe! Nawet jeśli spojrzymy na 200 lat historii finansów, to po każdej wojnie i każdym kryzysie rynki w pewnym momencie się odbudowywały. Dla inwestorów oznacza to, że jeśli zainwestujesz swoje pieniądze na rynkach akcji na dłużej niż 12-15 lat i nie sprzedasz w czasach kryzysu! – w końcu zarobią na siebie i pokażą korzyści.

 • Szeroka dywersyfikacja chroni przed stratami

Szeroko zdywersyfikowany, nigdy nie żałuje!- to giełdowe porzekadło. Zasadą w inwestowaniu jest dywersyfikacja, czyli rozłożenie akcji, obligacji itp. Pojedyncze akcje to tylko coś dla „hazardzistów”. Jeśli inwestujesz w fundusze, rozkładasz ryzyko! Dzięki dywersyfikacji możesz zrównoważyć silne wahania na rynkach i wprowadzić więcej spokoju do swojej inwestycji.

Noblista Harry Markowitz powiedział na ten temat:

Nie wkładaj wszystkich swoich jaj do jednego koszyka.

 • Rozsądne porównywanie kosztów

W kwestii kosztów obowiązuje zasada:
szukajcie uważnie, bo diabeł tkwi w wielu szczegółach. Dopiero po zsumowaniu wszystkich kosztów otrzymujemy efektywny wskaźnik kosztów! Wskaźnik ten jest ważny, ponieważ zapewnia inwestorom prawnie uregulowany punkt odniesienia, który mogą wykorzystać do szybkiego i łatwego porównania kosztów. Dlaczego koszty całkowite są tak ważne?
Bo wyraźnie wpływają na zwrot i wysokość kapitału!

Inwestycje, których powinieneś unikać w roku 2022 

Istnieją pewne produkty zabezpieczenia na starość, których naprawdę nie można polecić (bez dalszych rozważań).
Należą do nich w szczególności Rürup i Riester- Pracownicze świadczenia emerytalne.
Mimo wszystkich obietnic gwarancji: dla 99% naszych klientów te produkty emerytalne są nieopłacalne.

Inwestycje, które mają sens w roki 2022
Akcje, fundusze akcyjne, ETF …
Po opodatkowaniu i po inflacji, inwestycja w akcje jest obecnie najlepszą szansą, jaką masz na wygenerowanie poważnych zysków w długim okresie. Pokazaliśmy już na początku tego artykułu, że historyczne prawdopodobieństwo osiągnięcia zysków z funduszami akcyjnymi na rynku akcji jest zaskakująco wysokie. Zwłaszcza jeśli inwestujesz swoje pieniądze na giełdzie w długich okresach czasu.

Czy warto teraz inwestować w akcje?
Spadające ceny to rosnący potencjał.
Ogólnie rzecz biorąc, spadające ceny są główny powodem do inwestycji w akcje, które stanowią przecież udział w spółce.
Jeśli mogę dziś zdobyć akcje zyskownej i rozwijającej się spółki o 20% taniej niż kilka miesięcy temu, to naturalnie wolę kupić teraz niż kupić w czasach wzrostu po wyższej cenie.
Oczywiście dostanę więcej udziałów (akcji) za swoje pieniądze.

Ogólny problem polega po prostu na tym, że nigdy nie znajdziesz najlepszego czasu na zakup. Dlatego sensowne jest inwestowanie co miesiąc stałej kwoty. Jeśli znalazłeś spółkę, o której jesteś przekonany, że za dziesięć lat zyski będą znacznie wyższe niż obecnie, powinieneś regularnie kupować jej akcje. Jeśli nie chcesz jednak zadawać sobie trudu analizowania spółek, sensowne jest inwestowanie co miesiąc w ETF.
Na przykład, jeśli zainwestujesz w fundusz, który śledzi DAX40, za jednym zamachem posiadasz udział w 40 największych spółkach giełdowych w kraju.
Dotyczy to m.in. firm chemicznych, producentów samochodów, firm ubezpieczeniowych i wielu innych.

Dlaczego długoterminowa stopa zwrotu na poziomie 7% rocznie jest realna?

Z reguły twoje prywatne zabezpieczenie emerytalne jest inwestycją długoterminową. Nie można więc unikać giełdy, jeśli chce się to robić dobrze!
DAX łączy 30 największych spółek w Niemczech w jeden indeks. Na prawej osi widzisz rok zakupu, a na dolnej rok sprzedaży akcji Dax.
Odpowiednio białe przerywane linie ukośne, które wyglądają trochę jak schody, to sumaryczny okres trzymania.
Szeroko zdywersyfikowane inwestycje w akcje w połączeniu z długoterminową strategią inwestycyjną prowadzą do wysokich zysków dla inwestorów.

Dax-Rendite-Dreieck: Langfristig in Aktien zu investieren, zahlt sich für Anleger aus. | Foto: DAI
https://www.dai.de/fileadmin/user_upload/211231_DAX-Rendite-Dreieck_50_Jahre_Web.pdf

„Dla oszczędzających na akcjach, giełdowy rok 2021 był bardzo przyjemny. Dax 40 wzrósł o prawie 16 procent i tym samym plasuje się wśród wielu międzynarodowych indeksów giełdowych, które w ubiegłym roku pędziły od rekordu do rekordu – mówi Christine Bortenlänger, dyrektor zarządzający DAI.
Dobry rok giełdowy znajduje pozytywne odzwierciedlenie także w trójkątach dochodowych. „Ci, którzy w przeszłości zainwestowali w German Share Index i mieli siłę przebicia, mogli osiągnąć atrakcyjne zyski” – mówi Bortenlänger. „Decydującym czynnikiem przy inwestowaniu pieniędzy nie jest właściwy moment wejścia na rynek, ale czas trwania inwestycji kapitałowej. Czas bije czas, jak mówi stara giełdowa zasada.“

Jak bezpieczna jest taka inwestycja z funduszami akcji?

Czy znasz pojęcie „betonowego złota” w odniesieniu do nieruchomości? Akcje to także, w odpowiednim produkcie finansowym, „betonowe złoto”.
Firmy mają też nieruchomości, a na dodatek mnóstwo know-how, patentów, długoterminowych umów z klientami, tysiące pracowników itd.
Szeroko zdywersyfikowany portfel funduszy akcyjnych zawierający być może 200 największych światowych spółek ze wszystkich krajów i wszystkich sektorów – nie może gwałtownie spadać w długim okresie!
Przecież te firmy produkują produkty, których potrzebuje ludzkość: Infrastruktura, prąd, żywność, woda, transport i tak dalej.
Z powyższego trójkąta powrotnego Daxa widać co następuje: 

 • Pod względem kolorystycznym widzimy czerwone pola dla roku ujemnego (negatywna stopa zwrotu), białe dla roku neutralnego i zielone dla dodatniego (pozytywna stopa zwrotu) roku finansowego.
  Czy widzisz, że po trzymaniu DAX przez 20 lub 30 lat zawsze osiągnąłbyś bardzo dobry roczny zwrot w wysokości około 6-8%? Nie ma znaczenia, kiedy kupiłeś lub sprzedałeś. Ważne jest tylko, abyś trzymał akcje wystarczająco długo.

Okres utrzymywania pozycji nazywany jest również horyzontem czasowym inwestycji, który jest najważniejszy w inwestycji dla długoterminowej akumulacji bogactwa.
Zatem dla planu emerytalnego nie ma lepszej inwestycji niż giełda.

Fondspolisy jako motor Twojej inwestycji finansowej

Wpłaty na fondspolisy są inwestowane w fundusze wysokodochodowe zgodnie z profilem inwestora. W zależności od profilu ryzyka polecamy naszym klientom od 5 do 7 funduszy. Realne stopy zwrotu wynoszą średnio od 6% do 12% rocznie: To silnik, który sprawia, że Twój majątek rośnie przez długi czas.  To, czy mieszanka różnych klas aktywów jest dla Ciebie odpowiednia, czy wybierzesz fundusz mieszany (akcje i obligacje), czy też zainwestujesz tylko w fundusze akcyjne, zależy w dużej mierze od następujących czynników:

 • Twój wiek (jesteś studentem? młodym profesjonalistą? emerytem?)
 • Twoja sytuacja finansowa (zawód, dochody itp.)
 • Twój osobisty profil ryzyka
 • Twój horyzont inwestycyjny

Zabezpieczenie na starość TYLKO z odpowiednią koncepcją finansową

Niezależnie od tego, czy chodzi o gromadzenie majątku, czy o zabezpieczenie emerytalne: dzięki całościowej koncepcji finansowej można pozytywnie patrzeć w przyszłość rynków finansowych, bez względu na wszystko! Mając obraz twoich celów oraz dostępnych miesięcznie środków, możemy przygotować strategię i plan działania, budując odpowiedni koncept finansowy ukierunkowany dokładnie na twój cel!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami – tutaj jest nasz kontakt.

Finanse

Koszty prywatnego ubezpieczenia emerytalnego


Skontaktuj się z nami w celu porady  Zawartość artykułu nie stanowi i nie może być traktowana…
Finanse

Dlaczego warto teraz inwestować pieniądze?

Skontaktuj się z nami w celu porady  Zawartość artykułu nie stanowi i nie może być traktowana…
Finanse

Inwestycja a oszczędzanie? Twoja emerytura.

Skontaktuj się z nami w celu porady  Zawartość artykułu nie stanowi i nie może być traktowana…
Finanse
Szybki i bezpieczny zysk kopiując innych?
Finanse
Blockchain i kryptowaluty – absurdalna nisza czy lepszy świat?
Poradnik
Chciałbyś regularnie inwestować w bezpieczną lokatę? To bardzo proste!

Zostaw komentarz

Close Menu

Dawid Roze
Schweinemarkt 11
53919 Weilerswist
Tel.: 02251-1283977
Mobil.: 0179-4436900
E-Mail: info@roze24.de
Web: https://roze24.de

USt-IdNr.: DE332461314

Berufsbezeichnung:
– Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO
– Immobilienmakler gemäß § 34c GewO
– Darlehensvermittler gemäß § 34c GewO mit Ausnahme von Verträgen im Sinne des § 34i Absatz 1 Satz 1 GewO

Vermittlerregister:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180-6005850
(20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60 Cent/Anruf aus
Mobilfunknetzen)

Internet: www.vermittlerregister.info
E-Mail: vr@dihk.de
IHK-Registernummer (§ 34d GewO – Versicherungsmakler)
D-FZJT-N2ZG9-26